Wat is het verschil tussen ‘editing’ en ‘proofreading’?

editing vs proofreading

Stel je eens voor: Je bent schrijver van een populaire thriller-boekenserie en al je lezers kijken reikhalzend uit naar je volgende boek. Als je tijdens een nacht wakker wordt, weet je opeens precies waar je over wilt gaan schrijven. Je kunt dan eventueel weer verder gaan slapen, of met het nieuwe boek beginnen. Natuurlijk ga je als schrijver dan direct achter je laptop zitten voordat deze geweldige nieuwe ideeën gaan vervagen! In slaap vallen lukt immers niet meer, je wilt ze zo snel mogelijk op papier te zetten. Het gaat dan totaal niet om alle ‘puntjes op de i’, het belangrijkste is dat je in één workflow alles kunt verwoorden.

Geschreven content is echter pas een meesterwerk als deze content het proces van proofreading en editing heeft doorlopen. Het is een veel voorkomende misvatting dat deze twee correcties precies hetzelfde zijn. Als je je immers verder in deze processen verdiept, begrijp je pas dat het écht twee verschillende correctiemethoden zijn die elkaar aanvullen om een kwalitatief hoogwaardige output te creëren voor het plezier van de lezer. Zonder deze twee technieken zullen je op papier geschreven gedachten slechts een concept blijven. Laten we dus nu eerst hun verschillen bespreken.

Editing

Editing verfijnt de algemene kwaliteit van het document om de lezer een aangename leeservaring te bieden. De editor moet de bron en de vertaalde tekst goed begrijpen om de intentie, precisie en uniformiteit van het document te behouden en te benadrukken. Bovendien moet een editor creatief genoeg zijn om de emoties van de lezers aan te spreken en deze taak kan grote veranderingen in het originele document vereisen. Hij moet ook oog hebben voor detail, want tijdens deze accurate taak moet hij alles onder de loep te nemen. Volgens Erica Sunarjo van Aces Editors kijkt de editor naar de volgende aandachtspunten:

 • Duidelijkheid
 • Bewoording
 • Consistentie
 • Terminologie
 • Beknoptheid
 • Formaliteit

Proofreading

Volgens Flatworld Solutions is het proeflezen een uiterst belangrijke en omvangrijke taak, omdat het de fouten ten aanzien van de grammatica, spelling en interpunctie identificeert en corrigeert. Op de computer zitten er spellingcheckers en grammaticacheckers in de systemen die we gebruiken, maar deze functies zijn niet 100% correct. Ze kunnen fouten over het hoofd zien en bovendien zijn niet alle woorden in de Nederlandse taal in deze programma’s geregistreerd. Ten aanzien van de volgende criteria kan de proeflezer namelijk nog fouten ontdekken:

 • Grammatica
 • Interpunctie
 • Spelling
 • Formaat
 • Typografische fouten
 • Demografische gegevens van de lezers
 • Visuele consistentie
 • Afkortingen en uitbreidingen
 • Gebroken website-links
 • Structurering van de zinnen
 • Lengte van de tekst
 • Ongepaste woorden en zinnen
 • Hoofdlettergebruik en tijdsvorm

SEO PowerSuite - all-in-one SEO tool


Softwareprogramma’s of online proofreading-functies die deze fouten op kunnen vangen, zijn ook niet 100% accuraat. Dus, het inzetten van een professionele proofreader kan zeer zeker bijdragen aan de geloofwaardigheid van de content. Voor een vertaler is proofreading echter de laatste fase van het schrijfproces. Deze taak wordt meestal in het definitieve concept uitgevoerd, nadat het document is geredigeerd, en heeft een kortere doorlooptijd.

De eerste taak van de vertaler/proofreader is om zowel het originele document als het vertaalde document door te lezen om ervoor te zorgen dat het doeldocument duidelijk te begrijpen is. Ten tweede beoordeelt hij de tekst op grammaticale en typografische fouten. Ten slotte corrigeert de proofreader het formaat en de lay-out om aan de eisen van de vertaler te voldoen. Proofreading is een onmisbare taak bij het vertalen, omdat het ervoor zorgt dat de lezer de content vloeiend en duidelijk kan lezen.

Editing and Proofreading by Scribendi

Editing en/of proofreading?

Nu we het verschil tussen editing en proofreading hebben behandeld, gaan we beoordelen welke correctie in een bepaald geval noodzakelijk is. Veel auteurs zetten beiden in, omdat editing hun document verbetert en proofreading hun content de ‘finishing touch’ geeft. Er zijn factoren die een rol spelen bij de beslissing om al dan niet gebruik te maken van proofreading- en/of editing-services:

 1. Je niveau van expertise ten aanzien van het schrijven in de doeltaal: Is mijn niveau vergevorderd? Komen mijn vaardigheden dicht in de buurt van die van een native schrijver/spreker? Heb ik de conventionele schrijftechnieken goed onder de knie?
 2. Je doelpubliek: Zullen mijn lezers het lezen van mijn content plezierig vinden en zich hiermee kunnen identificeren? Kan ik invloed uitoefenen op hun gedachten en emoties? Zal dit document voldoende hun aandacht en belangstelling trekken?
 3. De kwaliteit van je output: Hoe vaak maak ik grammaticale en technische fouten? Heb ik mijn lezers genoeg afwisseling geboden? Op welke gebieden moet ik verbeteren?

Door bovenstaande vragen te beantwoorden, kun je voor jezelf bepalen in hoeverre je een proofreading en/of editing voor je content nodig hebt. Ook weet je dan, uiteraard afhankelijk van de aard van het document, of je dit zelf kunt uitvoeren of hier een professional voor nodig hebt. Voor schrijvers kunnen deze technieken worden beschouwd als routineprocedures, maar het wordt uitdagender als ze voor een vertaling worden ingezet. We zullen dit nader uitleggen aan  de hand van het veelvuldig voor vertalingen ingezette combi-correctieproces: TEP.


quality assurance

Translation-Editing-Proofreading (TEP)

TEP staat voor Translating-Editing-Proofreading, maar wat houdt dit precies in? Aangezien vertalers de uitdagende taak hebben om zinnen in andere talen om te zetten, zijn ze ook verantwoordelijk voor het in stand houden van de boodschap, de betekenis en de intentie die in de oorspronkelijke taal wordt uitgedrukt. Vervolgens vindt het editing-proces plaatst, en in dit proces zorgen de vertalers ervoor dat de vertaalde woorden in overeenstemming zijn met de betekenis van de woorden in het brondocument. In deze fase kunnen ze ook de tekst afstemmen op de stemming van de schrijver. Ten slotte volgt de proofreading – het corrigeren van fouten ten aanzien van de spelling, grammatica en interpunctie. Het belang van TEP kan niet worden ondermijnd, omdat dit het gehele vertaalproces omvat, waarmee vertalers hun boodschappen overbrengen.

Daarom kunnen, ongeacht wat voor soort schrijver je ook bent, op welk genre je je richt, of wie je lezers zijn, editing en proofreading nooit achterwege blijven omdat ze de kwaliteit van je totale werk naar boven halen. Ten slotte wil ik afsluiten met de veelzeggende quote van Emma Hill: ‘The first draft is black and white. Editing and proofreading gives the story color.’ (‘Het eerste concept is zwart-wit. Editing en proofreading geven kleur aan het verhaal.’)
Bronnen:

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *